Bemutatkozás


Az Európai Unió 2000-2010 meghatározott oktatási munkaprogramjának természettudományos oktatásra vonatkozó fejlesztési céljaihoz és a meghatározott mérföldkövekhez igazodva szükséges a magyar közoktatásban erősíteni a tanulók természettudományos érdeklődését, a tanárok módszertani felkészülését annak érdekében, hogy középtávon növekedjék a természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvett tanulók létszáma. A természettudományos oktatás megújításához nélkülözhetetlen új módszerek és eszközök elérhetővé tétele.

A TÁMOP-3.1.3. pályázati kiírás célja az érintett oktatási intézményekben a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása költséghatékony módon. Ennek érdekében iskolafenntartók pályázhatnak a projektek megvalósítására. A projekt keretében megvalósuló fejlesztés szolgálja a módszertani fejlesztés támogatását más intézményekben is azon keresztül, hogy a pályázó által fenntartott iskolák közül egy referenciaintézménnyé, módszertani és tudásközponttá válik.

A pályázat keretében több, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ában definiált feladatellátási helyet kiszolgáló természettudományos laboratórium felállítása valósul meg, amely a modern és korszerű eszközök és módszerek segítésével támogatja a természettudományos közoktatás megújítását. A laboratórium a tanulásszervezési eljárások sokszínűségét támogató tevékenységek keretében, akár témahéthez kapcsolódó foglalkozásként fogadja a tanulókat. A pályázónak a kiírás alapján − többek között − vállalnia kell, hogy létrehoz egy modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő, a természettudományos oktatáshoz kapcsolódó, elsősorban kémia, fizika, biológia, természetföldrajz és integrált természettudományos kísérletek és mérések elvégzésére alkalmas közoktatási laboratóriumot, amely több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni.

A projekt megvalósulása helyszínéül szolgáló intézmény hivatalos képviselőjének együttműködési megállapodást kellett kötnie legalább 10 alap-, középfokú nevelési-oktatási intézménnyel, amelyek a megállapodásban rögzített tanulólétszámmal és gyakorisággal használják a laboratóriumot. Az elbírálásnál előnyt jelentett más településen lévő iskolával való együttműködés kialakítása. A program célja továbbá a korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása, a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának, valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása is. A pályázat keretében szakmai segédanyagok, dokumentumok elkészítése is megvalósul.

Kapcsolat